Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kontakt


 

Adres do korespondencji

PUH Marxus Jermak i Wspólnicy Spółka Jawna
Ul. Do Huty 37C
33-100 Tarnów
NIP: 993 066 49 40

        Główne Biuro                                                    Produkcja

ul. Do Huty 37C                                                 ul. Do Huty 37C
Czynne: pon-pt 7- 17                                        Czynne: pon-pt 7- 14

Dane kontaktowe

Nr Tel.: 14 629-81-06 / 608-261-262 / 660-734-400
Fax: 14 634-12-30 
E-mail: biuro@marxus.pl

Zamówienia hurtowe

e-mail : hurt@marxus.pl

 Szybki kontakt:
Marxus - szybki kontakt - QR

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – PUH Marxus Jermak i Wspólnicy Sp. J. z miejscem prowadzenia działalności w Tarnowie, ul. Do Huty 37c,  adres e-mail: biuro@marxus.pl,
2. PUH Marxus Jermak i Wspólnicy Sp. J.  pozyskał i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następstwie przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy i przygotowania odpowiedzi na zapytanie drogą e-mailową lub telefoniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach niezbędnych do wykonania czynności opisanych w pkt. 2.
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym w zakresie wykonywania czynności określonych w pkt 2 wyłącznie na Pani/Pana życzenie.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom firmy, jak również innym  podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie drogą e-mailową lub telefoniczną oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. W związku z przetwarzaniem przez Doradcę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
•    prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
•    prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
•    prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
•    prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
•    prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
10. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Formularz Kontaktowy

We wszystkich sprawach można się z nami kontaktować wypełniając poniższy formularz, który zostanie wysłany na nasz adres e-mail. Odpowiadamy na wszystkie wiadomości w możliwie krótkim czasie.